Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Η ΚΕΛΗ ΜΕΛΑ ΣΤΗ ΓΚΑΛΕΡΙ ''ΦΛΩΡΑΚΗ''
Art historian Leondios Petmezas ~ 2015

'' The absolute technique Keli Mela captures bases of experience and experiences that spontaneously gives the creator and community with emotion in the surroundings. This is a really nostalgic and poetic journey in which cognitive processes archaic revelations, interdenominational and metaphysical references, allusions to the element of water, bare of combinations, nature landscapes. Studying writing deserves to stand in impressionistic and futuristic texture of major works of art and to thoroughly analyze imaginative captures. 

''Events

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου